Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.


Darmowa wysyłka
Darmowa wysyłka
Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin

 1. Informacje ogólne
 2. Oferta
 3. Zamówienia i realizacja
 4. Wysyłka i koszty, formy płatności
 5. Reklamacje i zwroty
 6. Ochrona danych
 7. Pozostałe informacje

1. Informacje ogólne

Internetowy Sklep Aqua Art zwany dalej Sklepem:

AQUA ART Bartłomiej Lipczyński
ul. Przyrzecze 18
05-510 Konstancin Jeziorna
REGON: 831357954
NIP: 867-119-37-57
Wpisany do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
- Rachunek bankowy:
PKO BP S.A. 26102049130000930200480574

 • Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady sprzedaży w Sklepie.
 • Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 • Regulamin może ulec zmianie. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep., nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie http://shop.aqua-art.pl/?id=regulamin zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

2. Oferta

 • Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w Sklepie w momencie składania zamówienia. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta (chyba, że w opisie podano inaczej).
 • Staramy się, aby informacje zawarte na stronach Sklepu były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie są one gwarantowane w jakikolwiek sposób. Zamieszczone zdjęcia mają tylko przybliżyć wygląd produktu. Przeznaczenie produktów jest określone wyłącznie w instrukcjach obsługi i zastosowania.
 • Zamieszczone na stronach Sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą również w każdej chwili ulec zmianie (n.p. wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta). Jeśli zmiana taka dotyczy towarów zamówionych przez Klienta sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i może anulowac zamówienie. Wszystkie ceny są cenami brutto (zawieraja podatek VAT). Podane ceny nie zawierają kosztów pakowania i wysyłki.

3. Zamówienia i realizacja

Zamówienie realizowane jest w przeciągu 3-14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. Przy standardowych zamówieniach max. czas od momentu przyjęcia zamówienia do momentu wysłania paczki wynosi 3 dni.

Zamówienia można składać:
za pośrednictwem strony: www.shop.aqua-art.pl
email'em na adres: handel@aqua-art.pl
telefonicznie pod numerem: 22 754 24 23
pod nr. fax: 22 213 83 73 

 • Warunkiem koniecznym do rejestracji zamówienia w Sklepie jest podanie prawdziwych informacji. W przypadku nieprawdziwego podania danych, konto po weryfikacji zostanie usuniete.
 • Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu.
 • Przyjęcie zamówienia będzie potwierdzone pocztą elektroniczną.
 • Przyjęcie zamówienie nie oznacza, że zostanie ono w pełni zrealizowane.
 • Brak towaru w magazynie i związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania zostanie zgłoszone Klientowi.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby ceny kształtowały się na jak najniższym poziomie. Ceny mogą ulegać zmianom, przy czym jeżeli nastąpi to w trakcie realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym powiadomiony i będzie mu przysługiwać prawo anulowania zamówienia.
 • Promocje i rabaty nie sumują się

4. Wysyłka i koszty, formy płatności

 • W przypadku wysyłania towarów firmą kurierską "InPost", klient pokrywa koszty przesyłki w wysokości:

Masa paczki

Koszt zwykłej paczki

Koszt paczki pobraniowej

do 30kg

9,98 pln

11,98 pln

 • Odbiór towaru powinien być pokwitowany pisemnie.
 • Nie ma możliwości wysłania towaru mogącego ulec łatwemu uszkodzeniu (akwaria, świetlówki). Towar taki należy odebrać osobiście z siedziby firmy, po wcześniejszym kontakcie z pracownikami sklepu pod nr. tel: 22 754 24 23
 • Z chwilą odebrania przesyłki Klient otrzymuje paragon, gwarancję (jeżeli taka istnieje) oraz instrukcję obsługi.

Formy płatności

Dla Państwa wygody akceptujemy poniższe formy płatności:

 • gotówka przy odbiorze
 • przelew na konto sklepu

W przypadku wybrania formy płatności w formie przelewu na konto sklepu należy uiścić zapłatę w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia. 
Do każdego zamówienia dołączany jest paragon lub faktura.

5. Reklamacje i zwroty

 • Wszystkie oferowane przez nas towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub importera, o ile na ten towar jest udzielana gwarancja.
 • Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów.
 • Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera badź dystrybutora towaru.
 • Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą bądź wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony wad. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora bądź importera. W przypadku wykrycia wady produktu prosimy, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym ze Sklepem, o odesłanie na nasz adres korespondencyjny wadliwego produktu wraz z paragonem oraz podstemplowaną przez nasz Sklep kartą gwarancyjną co usprawni proces reklamacji. Po uzyskaniu opinii producenta, dystrybutora bądź importera zwrócimy koszty zakupu bądź wymienimy towar na wolny od wad.
 • Klient ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towarów w terminie do 14 dni od ich wydania, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.). Zgodnie z art.38 pkt. 3 _ prawo to nie przysługuje w razie świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta, w tym akwariów na wymiar, pokryw na wymiar, szafek w kolorach innych niż czarny. Zwrot towaru odbywa się wyłącznie na koszt zwracającego. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest pisemne oświadczenie dołączone do zwracanych towarów zgodne ze wzorem znajdującym się na stronie sklepu będącym załącznikiem do ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.). Ponadto prosimy o dołączenie kopii dokumentu potwierdzającego termin wydania towaru oraz kopię dokumentu potwierdzającego zakup. Zwrot zapłaconej kwoty za towar dokonywany jest przelewam na wskazany rachunek bankowy w terminie do siedmiu dni od daty dostarczenia towaru do siedziby firmy Aqua Art.
 • Wszystkie przesyłki prosimy kierować na adres korespondencyjny Sklepu: 
  AQUA ART Bartłomiej Lipczyński
  ul. Przyrzecze 18
  05-510 Konstancin - Jeziorna

       Formularz reklamacyjny(Odstęp od umowy).pdf

6. Ochrona danych

Wysyłając formularz rejestracyjny Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w nim zawartych w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną jest Klient, zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych", Dz.U. Nr 133, poz. 883. Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta nie będa udostępniane osobom trzecim zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych, o której mowa wyżej.

7. Pozostałe informacje

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin wchodzi w życie od dniem 25 grudnia 2014r.
Witryna stworzona na platformie